krisngo5501 12/7/2023 12:47:47 AM
ba thùng xà phòng nặng tất cả 63kg thùng thứ nhất nặng gấp 2 lần thùng thứ 2 thùng thứ 2 nặng gấp 2 lần thùng thứ 3 hỏi mỗi thùng nặng bao nhiêu