tranvinhthanhvp 12/7/2023 1:37:47 AM
Bệnh viện y đã huy động 36 bác sĩ nam và 24 bác sĩ nữ và 96 y tá chia thành các tổ công tác về địa phương trong tỉnh để hỗ trợ y tế dự phòng việc chia tổ cần đảm bảo số các bác sĩ nam bác sĩ nữ và y tá được chia đều vào các tổ hỏi có thể chia bác sĩ và y tá nhiều nhất được bao nhiêu tổ công tác khi đó mỗi tổ công tác có bao nhiêu bác sĩ nam bác sĩ nữ và y táGiúp mình với ạ hứa sẽ đánh giá 5 sao ạ